Litsentsid

VÕISTLUSLITSENTSID 2020

Eesti Veemoto Liidu (edasi EVL) poolt välja antavad litsentsid annavad õiguse osaleda U.I.M. või nende alamorganisatsioonide sh. EVL-i poolt heaks kiidetud võistlustel.

Võistlejad, kes ei soovi sõita ühegi liikmesklubi nime all, vaid soovivad sõita isikliku sponsori või enda nime all, võivad seda teha tasudes litsentsi taotlemisel kolmekordse litsentsi maksumuse.

EVL väljastab igale võistlejale litsentsikaardi ja kindlustuse sertifikaadi (kindlustuse ostmise korral) mida võistleja peab esitama võistlustele registreerimisel.

Võistlejalitsentsi edasiandmine on keelatud. Kui ühele isikule välja antud litsentsiga võtab võistlusest osa keegi teine, tunnistatakse nimetatud võistleja litsents kehtetuks ning nimetatud võistlejale käesoleval võistlusaastal uut litsentsi ei väljastata .

Litsentsi saamiseks peab litsentsi taotleja esitama läbi klubi taotluse Eesti Veemoto Liidule

  1. Täidetud litsentsitaotluse
  2. Arstitõendi (arstitõendi võib vormistada kuni 5 aastaks)
  3. UIM-i antidopingu vormi ja UIM-i vastutuse vormi
  4. EVL väljastab litsentsi ja kindlustuse kohta arve sportlase klubile.

Litsentsi võib taotleda igaks ka võistluseks eraldi täites võistluse sekretarjaadis ühekordse litsentsi taotluse blanketi. Pärast seda on EVL-i volitatud esindajal õigus väljastada ühekordne litsents, mis kehtib ainult sellel võistlusel. Litsentsi väljastamisest võib keelduda, kui taotleja ignoreerib või ei ole omandanud võistlusmäärusi ja muid juhendmaterjale või keeldub neid täitmast. Ühekordseid litsentse võib väljastada samale isikule hooaja jooksul korduvalt.

Võistluslitsentside hinnad:
100 EUR – hooaja võistluslitsents;
50 EUR – hooaja võistluslitsents naistele / noorukitele (kuni 16. eluaastat sünniaasta järgi);
50 EUR – ühekordne võistluslitsents.

Võistluslitsentsi hinnas sisaldub õnnetusjuhtumikindlustus (invaliidsushüvitis 10 000 EUR, surmajuhtumi hüvitis 5 000 EUR). Kindlustus kehtib ainult ametlikel võistlustel.
Kindlustustingimuste info ja valuraha ning invaliidsushüvitiste tabeli leiate siit.

Võistluslitsentsi taotluste vormid saate alla laadida siit:   Jetispordi litsentsitaotlus 2020

                                                                                                                   Anti-doping_form 2020

                                                                                                                   Meditsiiniline tõend

Täidetud ja allkirjastatud avaldused saatke e-mailiga aadressile: algo@veemoto.ee

 

peliculas de comedia