Licenses

VÕISTLUSLITSENTSID 2013

Vastavalt EJML juhatuse otsusele on kehtestatud alates 1998 aastast EJML jetispordi võistluslitsentsid.
Ilma võistluslitsentsita on võistlustel osalemine keelatud.
EJML-i võistluslitsentsid kehtivad neil võistlustel mis on EJML-i poolt ametlikult kinnitatud võistluskalendris.

Vastavalt EJML juhatuse otsusele on kehtestatud EJML mootorkelgu- ja jetispordi võistluslitsentside väljaandmise kord järgnevalt:
1. Võistluslitsentsi taotleja esitab EJML liikmesklubi kaudu litsentsitaotluse avalduse, milles palub väljastada võistluslitsents. Avaldusel kinnitab klubi volitatud esindaja, et taotleja omab piisavaid teadmisi võistlusmääruste, tehniliste tingimuste ja muude EJML-i materjalide kohta.
2. Avaldus esitatakse EJML volitatud esindajale hiljemalt nädal enne võistlust või ka erandkorras (eelnevate aastate võistluslitsentsi olemasolu korral) enne võistlustele registreerimist võistluskohas.
3. Alaealisel peab olema avalduse üleandmise juures ka lapsevanem koos identifitseeriva dokumendiga (soovitavalt pass), millelt on näha, et tema on vanem või hooldaja.
4. Litsentsimaksu tasumise korral, väljastab EJML volitatud esindaja litsentsi. Kui litsentsi taotlus oli esitatud võistluspaigas väljastatakse ajutine litsents. Ajutine litsents vahetatakse ümber hooajalise vastu hiljemalt nädal peale võistlust.

Litsentsi võib taotleda igaks ka võistluseks eraldi täites võistluse sekretarjaadis ühekordse litsentsi taotluse blanketi.
Pärast seda on EJML-i volitatud esindajal õigus väljastada ühekordne litsents, mis kehtib ainult sellel võistlusel. Litsentsi väljastamisest võib keelduda, kui taotleja ignoreerib või ei ole omandanud võistlusmäärusi ja muid juhendmaterjale või keeldub neid täitmast. Ühekordseid litsentse võib väljastada samale isikule hooaja jooksul korduvalt.
Erandid ülaltoodud korrast peavad olema kinnitatud EJML-i juhatuses.

Võistluslitsentside hinnad:
100 EUR – hooaja võistluslitsents;
75 EUR – hooaja võistluslitsents võistlejaile, kes pole viimasel kahel hooajal EJML-i võistlustel osalenud*;
50 EUR – hooaja võistluslitsents naistele / noorukitele (kuni 16. eluaastat sünniaasta järgi);
40 EUR – ühekordne võistluslitsents.

* Välja arvatud osalemine 2012. aastal Freetime Cup’il klassis Sõbrad ja Mehaanikud.

Võistluslitsentsi hinnas sisaldub õnnetusjuhtumikindlustus (invaliidsushüvitis 10000 EUR, sumajuhtumi hüvitis 5000 EUR).
Kindlustustingimuste info ja valuraha ning invaliidsushüvitiste tabeli leiate siit.
Võistluslitsentsi taotluse vormi saate alla laadida siit.
Avaldust saab täita arvutis ja seejärel välja trükkida. Täidetud ja allkirjastatud avaldus saatke e-mailiga aadressile info@ejml.ee või faksiga numbrile 6 274 010.

Võistluslitsentsi eest saab tasuda ülekandega EJML-i arvele SEB panka:
A/a: 10220088037014
IBAN: EE281010220088037014
Saaja: Eesti Jeti ja Mootorkelgu Liit
Makse selgitusse palun märkige võistleja ees- ja perekonnanimi, kelle võistluslitsentsi eest tasutakse!

peliculas de comedia